பழமொழிகளுள் ஒளிந்துள்ள அர்த்தம் | Meaning of Tamil Proverbs 2020

Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram பழமொழிகளுள் ஒளிந்துள்ள அர்த்தம்  : யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம்  பாரதியார் கல் தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்தக் குடி தமிழ் குடி. புறப்பொருள் வெண்பாமலை ஆயிரம் பொய் சொல்லியும் ஒரு திருமணத்தை…

ஏன் ஆண்கள் கட்டாயம் அரைஞாண் கயிறு கட்ட வேண்டும் என தெரியுமா 2022?

ஏன் ஆண்கள் கட்டாயம் அரைஞாண் கயிறு கட்ட வேண்டும் என தெரியுமா? அரைஞாண் கயிறு உண்மையில் எதற்காக நம் முன்னோர்கள் நம்மை கட்ட சொல்லி வற்புறுத்தினர் தெரியுமா? அரைஞான் கயிறு என்பதற்கு ’அரை + நாண் + கயிறு” என்று பொருள்.…

Biggest Hindu Temple in Indonesia Tamil | பிரம்பானான் ஆலயம் கிபி 856

Biggest Hindu Temple in Indonesia: பிரம்பானான் கோயில் (இந்தோனேசியம்: சண்டி பிரம்பானான் (அ) சண்டி ராரா ஜொங்ராங் (Candi Prambanan or Candi Rara Jonggrang) என்பது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் அமைக்கப்பட்ட, இந்தோனேசிய யாவாப் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்து ஆலயம்…

Angkor Wat Temple history in Tamil | அங்கோர் வாட் கிபி 1113-1150

error: Copying this Content is protected !!